Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik kurumsallaşmanın ilk adımı olmakla birlikte kurumsallaşmanın olmazsa olmazıdır.

Hemen Fiyat Al

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Kurumsal kimlik ve marka kimliği bir topluluğun kültürünü, karakterini, kişiliğini, ürün ve hizmetlerini müşterilere, çalışanlara, ortaklara ve yatırımcılara ilham verecek şekilde yansıtan ifadelerdir. 20. yüzyılın ortalarında görsel kimlik sistemlerinin gelişimi neredeyse bütün marka girişimlerinde bir dayanak noktası haline gelmiştir. Örneğin aklımıza gelen Coca Cola, IBM, Mercedes, Ford, McDonald’sgibi markalarda bu süreçten geçmişlerdir.

Bu ikonlaşmış şirketlerin başarısı çoğunlukla İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan müşteri odaklı ekonomileri yansıtan reklam mesajlarına dayanmaktadır. Kurumsal organizasyonlar görsel kimliklerinin şirketlerinin basit fakat güçlü bir amblemi haline gelmesi gerektiğinin farkına varmışlardır. Ticari alanda zafere ulaşmak için gereken görünürlük ve istikrar görsel yansımanın değerini göstermiştir.

20. yüzyılın sonlarında ise büyük dönüşümler meydana geldi. İnternet ve sosyal ağların oluşumu markaların kendilerini ifade etme şeklini kökten değiştirdi. Organizasyon kavramından bireyselliğe köklü bir dönüş başladı ve şirketler de bu hızlı değişime ayak uydurmak zorunda kaldı.

Apple, Yahoo, Google, Facebook ve daha nice yeni nesil dijital markalar sürekli be hızlı bir değişim ihtiyacındadırlar. Dijital markaların bu nesli kendi görsel dilini, kültürünü ve içinde doğdukları dijital evrenin enerjisini yansıtmaktadırlar ve bu süreç içerisinde de değişimin hızına ayak uydurma zorunluluğundadırlar.

Markalaşma stratejisi artık 6 aylık bir süreçten daha uzun zaman almaktadır ve marka kimliği de daha az resmi bir yapı ile oluşturulmaktadır. Kurumsal kimlik ve ürün kimliği yaratan tasarımcılar 20. yüzyılın mevcut değerlerine meydan okumakta ve markalarını en iyi şekilde temsil edebilecek müşteri odaklı, esnek ve çok yönlü bir kimlik oluşturmaya çabalamaktadırlar.

Kuralları sürekli bir şekilde değişmekte olan ve gittikçe dijitalleşen bu zamanlarda görsel kimlik sadece durağan ve fiziki özellikler değillerdir. Artık görsel kimlikler ve tasarım sözlükleri yeni nesil iş liderlerinin görüşlerini yansıtmak üzere evrilmiştir. Başarılı iş liderleri manevi açıdan güçlü ve yüksek değerdeki bir marka oluşturmak için ürünün de ötesinde manevi bir duygu uyandırmaları gerektiğinin farkındalardır. Bu da sadece logo tasarlamak değil etkili ve katılım sağlayan deneyimler sunabilmeyi gerektirir.

Görsel kimlik programlarının hızla gelişen dünyaya ayak uydurabilmesi için önsezili, esnek ve içgüdüsel değerlerin tüketicilerle yansıtılması üzerinde yoğunlaşmak hayati önem taşır.

21. yüzyılda marka hedefi müşterilerle duygusal bağı merkez almazsa ve görsel kimlik tam anlamıyla oluşturulmazsa, marka farkındalığı olsa bile bu markanın kişiliği eksik kalacaktır. Kurumsal kimlikmarka temsilinin bütününde küçük bir yer edinse de tüketicilerin aklında kalacak olan ilk bağlantı olacaktır.

Ersağ Üyelik

Ersağ Üyelik

İskender Yıldırım

İskender Yıldırım

Dicle

Dicle

Yeni Nesil Çiğköfte

Yeni Nesil Çiğköfte

Dicle Filo

Dicle Filo

Dr Sedat Doğan

Dr Sedat Doğan

Adana Saraylı Künefe

Adana Saraylı Künefe